696 Sayılı Khk'da Merak Edilen Sorular..

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları 2 Ocak'ta başlayıp ve bugün mesai bitiminde son buldu

696 Sayılı Khk'da Merak Edilen Sorular..

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları 2 Ocak'ta başlayıp ve bugün mesai bitiminde son buldu

696 Sayılı Khk'da Merak Edilen Sorular..
12 Ocak 2018 - 23:18

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları 2 Ocak'ta başlayıp ve bugün mesai bitiminde son buldu.
Geçişle ilgili en çok merak edilen 20 soru ve cevapları şöyle sıralayabiliriz.
————————————————————————————

1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?
-Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.

2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?
-Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çivarı çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin civarı işçi de kadroya alınacak.

3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?
-Hayır, yaş şartı aranmadan kadroya alınacak.

4-) Eğitim şartı aranacak mı?
-Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.

5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?
-Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan taşeron işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.

6-) Devlet memuru mu olunacak?
-Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olacak.

7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?
-Kadroya alınmayacaklar.

8-)Yaştan dolayı emekliliği gelmemiş olanların durumları ne olacak?
- 4 Aralık itibariyle çalışıyorlarsa onlarda kadroya alınacak ve emeklilik hakkını elde edene kadar da işçi olarak çalışmaya devam edecek.

9-) Belediyelerde çalışanlar da kadroya geçecek mi?
-Belediyelerde hizmet alımı kapsamında çalışanların hepsi, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak kadroya geçiş yapacak.

10-) Ne zaman kadroya geçilecek?
-Başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı tesbit komisyonu tarafından kontrol edilecek. Gerekli şartları taşıyanlar sınava tabi tutulacak. Sınavdan geçenler sürekli işçi olarak kadroya alınacak. Kadroya alım işlemi 90 gün içinde tamamlanmış olacak.

11-) Gerekli şartların taşıyıp taşımadığının kontrolü ne anlama geliyor?
-Taşeronlar, Devlet Memurları Kanunu’na göre sürekli işçi olacaklarından, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç işlememiş olmak, sicilinde suç kaydı olmamak, erkek adayların askerliğini yapmış olmak gibi kanunda yazan şartlara uygun olup olmadıklarına bakılacak.

12-) Nasıl bir sınav yapılacak?
-Çalışanlar, hangi görevleri yerine getiriyorsa, o göreve yönelik sınav olacak. Sınavın detayı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

13-) Ücret farklılığı olacak mı?
-Çalışanlar halen aldıkları maaşlarla kadroya geçecekler.

14-) İlave tediye alınacak?
- 52 günlük ilave tediye (ikramiye) hakları olacak.

15-) Toplu sözleşme hakkı olacak mı?
-Kadroya geçen işçiler, üye oldukları işçi Sendikaları toplu iş sözleşmesinden kaynaklı tüm haklardan da yararlanacaklar.

16-) Geçiş sırasında doğum izninde ya da askerde olanlar veya da hastalık izni almış olanlar ne olacak?
-4 Aralık tarihi itibariyle doğum izninde olanlar ile askerlik görevini yerine getirenler ve hastalık izni almış olanlar da kadroya alınacak.

17-) Doğum iznine ya da askere gidenlerin yerine bakan geçici çalışanlar ne olacak?
-Onlar da kadroya alınacaklar.

18-) Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışanlara kadro verilmeyeceği söyleniyor, doğru mu?
-Doğru değil Bu işleri yapanlar artık çalıştıkları kurumların kendi iktisadi teşekküllerinde kadrolu işçi olarak çalışacak. Yani, kadroya alınacak.

19-) Taşeron olarak çalışıp da davalık olanlar da kadroya girecek mi?
-Girecekler, ancak açtıkları davalardan ya da dava sonucu başlatılan icra takibinden feragat edip vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar.

20-) Kadroya geçişte geçmişten gelen haklar sıfırlanacak mı?
-Çalışanların kıdem, izin gibi hakları ile birlikte kadroya geçecek.