Köksal:"boşanma Sonrası Mağduriyet Giderilsin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av

Köksal:"boşanma Sonrası Mağduriyet Giderilsin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av

14 Aralık 2016 - 17:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Medeni Kanun’da değişiklik yapılmasını önerdi. Köksal, “Ülkemizde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda bir para ödenmesini talep edebilir. Uygulamada yasa uygulayıcıları tarafından birbirine benzer davalarda farklı miktarlarda maddi ve manevi tazminatlara hükmedilebilmektedir. Tazminat miktarlarında elbette belli bir rakam veya standart beklenemez ancak bazen mahkemelerce hükmedilen tazminat miktarlarına baktığımızda maddi durumu çok iyi olan tarafın ödeyeceği tazminatın çok az olduğunu buna karşın maddi durumu kötü olan tarafa ise fahiş miktarlarda tazminat yüklendiğini görmekteyiz. Yasa uygulayıcılar tazminata hükmederken miktarın belirlenmesi noktasında bazen son derece titiz davranarak sosyal ekonomik durum araştırmasına tarafların mali gücüne malvarlığına gelir durumuna bakarak uygun kararlar verebilmekte bazen ise salt kolluk tarafından yapılan sosyal-ekonomik durum araştırmasıyla yetinmektedir” dedi.


SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRI


Köksal, şu ifadeleri kullandı:


“Kolluk tarafından yapılan sosyal-ekonomik durum araştırması ise çoğunlukla kişinin veya yakınının beyanı esas alınarak hazırlanmaktadır. Boşanma davalarında tazminata hükmedilirken maddi durumu ve malvarlığı son derece iyi olup kusuruyla boşanmaya sebep olan tarafın çok az miktarda tazminat ödemeye mahkum olması ve diğer tarafında boşanma yüzünden ekonomik kayıplar yaşayacağı davalarda tazminat alacaklısının mağduriyeti aşikardır. Boşanma sonrası özellikle kadın ve çocuklarımızın mağdur olmalarını önlemek ve oluşan mağduriyetleri gidermek sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Hal böyleyken uygulamadaki farklılıkların ve sıkıntıların aşılabilmesi amacıyla boşanma davalarında Maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi durumunda miktarların hakkaniyetli bir şekilde belirlenebilmesi için tarafların sosyal-ekonomik durum araştırmasının titizlikle yapılabilmesini sağlamak adına tarafların malvarlığı ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Trafik Tescil Müdürlüğü’nden bilgi istenmesi, tarafların banka hesaplarının olup olmadığı varsa miktarı ve banka borçlarının olup olmadığının sorulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulundan bilgi istenmesine, tarafların herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için Sosyal Sigortalar Kurumundan bilgi istenmesine herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda yahut özel sektörde çalışan taraf olması durumunda çalıştığı işyerine maaş, ikramiye, fazla mesai gibi giderlerin sorulduktan sonra maddi ve manevi tazminat miktarının tüm bu verilere bakarak miktarının belirlenmesi amacıyla 4721 Sayılı yasanın 174. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırlanmıştır.”


DEĞİŞİKLİK METNİ


“MADDE 1- 4721 Sayılı Kanunun 174 üncü Maddesine aşağıda fıkra eklenmiştir.


Maddi ve manevi tazminat belirlenirken tarafların sosyal-ekonomik durum araştırmasının mahkeme tarafından titizlikle yapılması bunun için tarafların malvarlığı ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Trafik Tescil Müdürlüğü’nden bilgi istenmesi, tarafların banka hesaplarının olup olmadığı varsa miktarı ve banka borçlarının olup olmadığının sorulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulundan bilgi istenmesine, tarafların herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için Sosyal Sigortalar Kurumundan bilgi istenmesine herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda yahut özel sektörde çalışan taraf olması durumunda çalıştığı işyerine maaş, ikramiye, fazla mesai gibi giderlerin sorulduktan sonra maddi ve manevi tazminat miktarının tüm bu verilere bakarak miktarının belirlenmesi gerekir.


MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”