Emirdağ Belediyesi Kadroya Alacağı Taşeronları Açıkladı

Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 91 taşeron personelin kadroya alınması için başlatılan süreçte güvenlik araştırması ve arşiv formu gelenlerin listesini yayımlayarak sınava girmesinde sa

Emirdağ Belediyesi Kadroya Alacağı Taşeronları Açıkladı

Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 91 taşeron personelin kadroya alınması için başlatılan süreçte güvenlik araştırması ve arşiv formu gelenlerin listesini yayımlayarak sınava girmesinde sa

Emirdağ Belediyesi Kadroya Alacağı Taşeronları Açıkladı
22 Şubat 2018 - 23:58Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 91 taşeron personelin kadroya alınması için başlatılan süreçte güvenlik araştırması ve arşiv formu gelenlerin listesini yayımlayarak sınava girmesinde sakınca olmayan 87 personel ve güvenlik araştırması ve arşiv formu gelmeyen 4 personelin isimlerini yayımladı.

 

Emirdağ Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; "24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayınlanmış ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Tebliğinin İlan başlıklı 35. maddesinde;

 

MADDE 35 – (1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz."

 

Denilmiş olup, bu madde gereğince Emirdağ Belediyesinde oluşturulan "Tespit Komisyonu" nca ilgili KHK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenen inceleme kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılmış olup; Ön inceleme ve esas inceleme neticesinde şartları taşıdığı / taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle ekli listede belirtilmiştir.

 

İlgili Genelgenin 36. maddesi gereğinceTespit Komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 01.03.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Afyonkarahisar Valiliğinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna başvurabilirler. İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur." denildi.

google.com, pub-7798814850935806, DIRECT, f08c47fec0942fa0