DİNDE FELSEFİ DÜŞÜNCELER 3 "AGNOSTİSİZM"Değerli okurlarım geçen hafta sizlere Teizmdenbahsetmiştim bu hafta ise size çok farklı bir din felsefesi görüşü açıklayacağım. “Bilinemez, bilinmezcilik” yani daha aşina olduğumuz adıyla Agnostisizmi anlatmış olacağım. Agnostisizm esasen evrenin var olma nedeninin, bunun nelerden kaynaklandığının, yaratıcının var olup olmadığının bilinmesinin imkânsız olduğunu ve bunun da bilinmesinin imkansız olduğunu söyleyen felsefi düşüncedir. Fakat hemen şunu söylemem
lazım. Agnostisizm ile ateizmi asla karıştırmamak gerekir. Ateist düşünce bir
yaratıcının olmayacağını kesin olarak reddeder. Agnostisizm ise bunun asla
bilinemeyeceğini söyler. Ateizm ile agnostisizm ’in ortak noktası ikisi de felsefi
bir düşünceden ibarettir. Agnostisizm ’in en kabul gören görüşü bilinmezciliktir.
Bazı filozoflara göre ise bu düşüncenin temelinde tarafsızlık yatar. Agnostisizmi
benimseyip bu felsefi akımı benimseyen kişilere agnostik denir. Ateizmi takip
edenlere ateist, Deizmi takip edenlere deist denir. Agnostiklerin inandığı iki
farklı agnostisizm felsefesi vardır. Önce size zayıf agnostisizmi açıklayayım.
Hiç kimse bilinmeze gidip gelmediği için yaratıcı hakkında bilgi sahibi olamaz
ancak bilinebilir olacağı bir varsayım, ihtimal olduğunu ileri sürer. Diğer görüş
olan güçlü agnostisizm ’de yaratıcı hiçbir şekilde bilinemez demektedir ve bu
daha net ve keskindir. Aslında hayatımızda her şeyi kendimiz çekiyoruz. Buna
da rezonans enerji alanı deniyor. Düşünce gücünün enerji alanına yayılıp
titreşmesiyle kişiler frekansa, eğitim seviyesine, aile, arkadaş ortamına göre
kendilerine yön çiziyor. İçsel olarak neyi benimsiyorlarsa kendilerini o yönde
kodluyorlar. Her şeyin başında inanç geliyor. Herkesin inancına saygı duymak
gerektiği düşüncesiyle kendi dini vecibelerimizi en güzel şekilde yerine getirme
taraftarıyım. Allah, Kitap, Peygamber, Melekler. İnancı ile ahenkle akan
düzende insanoğlu olarak en değerli varlığımız karakterimizin ve yüreğimizin
büyüklüğüdür. Tüm güzel şeyler bu sayede olur. Karakter ve yürek büyük ise
günah korkusu olacağından yanlış yapma gafletinden uzaklaşırız. Hepinize
sınırsız sevgi ve mutluluklar diliyorum. Allah’a emanet olun.