Güldane Kaya

Güldane Kaya

İNSAN OLMAK!

17 Eylül 2019 - 17:36

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ne kadar güzellik, iyilik, hoşgörü, sevgi, saygı varsa, insanlık adına yapılan ne kadar güzel işler, hayırlar varsa, hepsinin kaynağında insan ve insani değerler var. Çünkü yaratılanların en kutsalı, en mükemmeli insandır diyoruz. Ama akıl almaz her türlü vahşet ve tüm kötülüklerin kaynağında da yine aynı insan yer alıyor.*İnsan Olmak; gerçekten apayrı bir sanattır...
*İnsan Olmak; bir anda kelimelerin kesildiği karmaşadır...
*İnsan Olmak; tüm yaşamların birleştiğine inanabilmektir...
*İnsan Olmak; bilgisizlik evreninden gerçeğe bakmaktır ...
*İnsan Olmak; birbirimizde hoşgörüyü aramaya başlamaktır...
*İnsan Olmak; yaşadığımız dünyanın gerçek olmadığını fark etmektir...
*İnsan Olmak; dünyadaki insan sayısı kadar farklı güneşlerin doğup battığını, farklı dünyaların var olduğunu bilebilmektir...
*İnsan Olmak; farklı gözleri görmektir, beğenmektir, hem de hükmetmeden, zulmetmeden, sevgi ile bu gözlerin içerisine girmek, o yolculukta kendini aramak ve bulmaya çalışmaktır...
*İnsan Olmak; aklın yolunun bir olduğu bu evrende yer almaktır...
*İnsan Olmak; sevginin hiçbir şeye karşı durmayacağını anlayıp, tüm dünyayı, çevreyi sevgiyle kucaklamaktır...ONURLU OLMAK!
Her insan onurlu olarak doğar, ancak çok az insan onurlu olarak bu dünyadan göçüp gider. Temelde toplumun baş tacı yaptığı, yücelttiği insan saygınlığını ifade eden onur gibi bir değerin kaybedilmesi elbette çok acıdır.
Onur kavramıyla ilgili gözlemlerimiz daha çok toplumsal olaylar ve değer yargıları bağlamındadır.
Unutmayalım ki;ONURLU İNSAN OLMAK İLKELİ OLMAYI GEREKTİRİR...
İlkeli olmak ise zorunlu olarak, gerektiğinde maddi ve manevi bedel ödemeyi gerekli kılar. İlkeli insanlar, gücün kaynağı meşru değilse boyun eğmezler. İlkeli insanlar, idam sehpasına çıkarken dahi düşüncelerinden ödün vermezler.
Diğer taraftan;ONURLU İNSAN OLMAK DÜRÜST OLMAYI GEREKTİRİR...
Dürüstlük çok yönlü bir kavram olmakla birlikte; "İnsanın lehindeki ya da aleyhindeki gerçeğin dışına çıkmaması" şeklinde ifade edilebilir.
Bir insana dürüst denilebilmesi için o insanın önce kendine karşı dürüst olması, daha sonra ailesine,topluma karşı dürüst olması gerekir.
Bir diğeri de;ONURLU İNSAN OLMAK SADIK OLMAYI GEREKTİRİR...
Hepimiz biliriz ki, sadakat sözcüğü; "Dostluk, İçten Bağlılık, Doğruluk, Vefalık" gibi anlamlara gelir. Ama ne yazık ki, bugünün maddeyle sarmalanmış dünyasında, "Kişisel çıkarı için yakın dostunu, arkadaşını, satan, sömüren, yüzüstü bırakan" birçok insanla günlük hayatımızda sıkça karşılaşıyoruz. Bu durumda onur, yerini onursuzluğa bırakmış oluyor...

YORUMLAR

  • 0 Yorum