TOPLUMUN HUZURU İÇİN…
Güldane Kaya

Güldane Kaya

TOPLUMUN HUZURU İÇİN…

10 Nisan 2020 - 14:03

   Bu ülkede yaşayan her Türk Vatandaşı gibi elbette Vatanımız için Canımızı veririz. Fakat kahraman polis kardeşlerimiz bizler, Corona Virüs belasından ötürü evde kal kuralına uyup, televizyonlarımızı izlerken, onlar sokaklarda bizlerin huzuru rahatı için canlarını hiçe sayabiliyorlar.


Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Namusuyla bu şanlı görevi yerine getirmek, sabır isteyen, güç, kuvvet, dayanıklılık isteyen bir görev. Bilgili olan güçlü olur! Özdeyişinden yola çıkarak, her türlü kanunsuzluğa, vicdansızlığa, ahlaksızlığa, haksızlığa, edepsizliğe, teröre, karşı bayram seyran demeden tatil, Cumartesi, Pazar demeden gözünü kırpmadan ölümü göze alabilen son derece kutsal bir meslek olduğunu idrak ederek hareket etmeleri bizlere güven vermektedir. Halkında, polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği kanısındayım.Bizlerin güvenliğini sağlayan bütün Emniyet Teşkilatının, her kademedesinde görev yapan Emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis gününü tebrik ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yüce Mevlam her zaman yar ve yardımcıları olsun. İnşallah. 175. kuruluş yıldönümünü Kısaca geçmişini aktarmaya çalışacağım.İlk Polis Teşkilatının Kuruluşu (10 Nisan 1845) 1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845’te İstanbul’da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.
Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür. Polis: Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi ıstılah! Olarak, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan, teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanıldığı da olur. Polis görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir. Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir. Bu Kutsal yolda onuruyla yoluna devam eden, Gece –gündüz, doğu –batı demeden, sıcak –soğuk, kar, kış demeden, görevlerini layıkıyla şanıyla yapan, sırf Vatanım sağ olsun diyerek kundakta ki bebeğini bırakabilen kahraman Polislerimize minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Allah’a emanet olun.                

YORUMLAR

  • 0 Yorum