İhsaniye’de Tabanda Cumhur İttifakının Gerekliliği
Hüseyin Demir

Hüseyin Demir

İhsaniye’de Tabanda Cumhur İttifakının Gerekliliği

03 Mart 2019 - 11:55

Hüseyin demir

Şehirler, toplumun hiç kuşkusuz bir arada yaşama erdeminin en yüksek olduğu yerlerdir. Toplumların gelişmesinde, medeniyet tasavvurunda şehirler üstlenici bir role sahiptirler. Bir arada yaşama kültürünün temelinde ise “Hak” ve “Adalet”e dayalı bir yönetim anlayışı vardır.

 

Şehirlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ideal noktaya ulaşılmasında ana itici gücün yerel yönetimler olduğu görülür. İyi yönetilen bir şehrin her türlü zorluğu aşmada başarı göstereceğine inanılır. İyi yönetilen şehirde sosyal, kültürel, ekonomik bütün dinamiklerin harekete geçirilmesi son derece önemlidir. Ülkemiz bu minvalde coğrafi konumu, tarihi müktesebatı, inanç ve kültürel kodları itibariyle yüksek potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için liyakat sahibi, emanet bilincinde olan, hakkaniyetli ve erdemli yöneticilerin iş başına getirilmesi gerekmektedir.

 

31 Martta, ülkenin her seçim mahallinde olduğu gibi, İhsaniye’de de ilçesinin kaderini etkileyecek önemli bir karar verilecek.

İhsaniye ilçesi bu güne kadar hiçbir dönem Ak Parti belediyecilik anlayışına ihtiyaç duymamıştı. Çünkü Ak Parti’nin belediyecilik anlayışında, şehrin bütün potansiyelini harekete geçirmek, yapıcı, hakça bölüşümden yana olan, kardeşliği temel ilke edinen, ötekileştirmeyen, yaparken farklı fikirlere açık olan bir yönetim anlayışı vardır. Benim olsun, benden olsun da taştan çamurdan olsun düşüncesi yerine, rant ekonomisi yerine, yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek bir anlayışla Hak rızası için “halka hizmet” anlayışı vardır. Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı için birlikte yönetmeyi prensip haline getiren bir anlayış vardır.

 

Çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve en önemlisi aile kurumu ile mahalle kültürünün yeniden hayatın merkezinde olduğu bir belediyecilik anlayışı vardır. Ak parti, şehri, ilçeyi bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir hizmet anlayışına, planlı ve programlı çalışma, İşi ehline verme, “yolsuzluk” ve “israf”a geçit vermeme ahlak ve prensibine sahiptir. Emanet edilen malî imkânlara ve belediye mülküne, yetim malına sahip çıkma, hizmette ve atamada “ayrımcılık yapmama” prensibine sahiptir. Herkesin derdi ile dertlenme, halkımız ile bütünleşme anlayışına sahiptir. Adil olmak Ak Partinin yerel yönetimlerde çizdiği yoldur. Aydınlık yoludur, barış yoludur, dostluk yoludur.

 

Bugün İhsaniye her yönüyle Afyonkarahisar’ın en geri kalmış ilçelerindendir. Bu geri kalmışlığı yıkmak, kırmak, ilçeyi birlik, beraberlik içinde müreffeh, yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için İhsaniye’de tabanda Cumhur İttifakı”na ihtiyaç vardır. Bu ittifak tavanda olamayacağına göre tabanda mutlaka gerçekleşmelidir. Bu, sonuç almak açısından, İhsaniye ve dahi İhsaniyelinin menfaati için elzem görünmektedir.

 

Bu yüzden bizce, İhsaniye Ak parti belediye başkan adayı sayın Mevlüt Küçük Bey, tabanda ittifak için İhsaniye’nin ve dahi Akören mahallesinin farklı görüş ve düşüncedeki değerleriyle, âkil insanlarıyla birlikte hareket etmeli, Ak Parti ilçe teşkilatıyla, Ak Parti’nin başkan aday adayları içindeki siyasette ehil insanlarla istişareler yapmalı, çalışmalarını ilçe içinde ve dışındaki değerlerle zenginleştirmelidir.

Netice olarak: Daha yaşanılabilir bir İhsaniye için, hayata geçirilebilecek projeler üretmek için, aklıselim, düşünen, her sağduyulu insanın 31 Mart’ta sandıkta Ak Parti’de birleşmesi, İhsaniye ve İhsaniyelinin geleceğine en güzel adım olacaktır.

Selam ve dua ile…01-03-2019

YORUMLAR

  • 0 Yorum