ADALETSİZLİK GÜNÜMÜZ VEBASINDAN DAHA ÇOK ÖLDÜRÜR
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

ADALETSİZLİK GÜNÜMÜZ VEBASINDAN DAHA ÇOK ÖLDÜRÜR

09 Eylül 2021 - 19:16

Değerli okuyucularımız, herkese dua ve

selamla yazıma başlıyorum.

Adalet mülkün temeli, tüm zamanları kuşatan

 en geniş bağlamda hem adil olanın sağlanma-

sı, hemde felsefi açıdan neyin adil olduğunun

tartışmasını içerir.

        Adalet kavramı, etik, akılcılık, hukuk, din,

eşitlik, ve hakkaniyeti de içeren bir çok alana,

farklı görüşlere ve perspektiflere dayanan gü-

venli bir limandır.Küresel dünyadaki nimetlerin

şükür ve yetisine doymayan yönetimler ve in-

sanlık, adaleti kendi ihtiras ve egolarının tatmi-

ni yolunda maalesef feda ettiler.

     Peki adalet olmayan bir dünyadan ne bekle-

nebilirdi.?

Açlık, yokluk, işsizlik, zulüm, adaletsizlik, sa-

vaşların gölgesinde tükünen bir zamandan 

yankılanan acının, kıyımın, dökülen kan, ve 

gözyaşlarının yüreklere, bıraktığı tahribattan

başka insanlara ne kar kaldı.

     Yıllarca adaletsizliğin baş kaldırdığı bir dün-

ya, düzeninin dayatmalarına dayanamayan,

mazlum insanlar maalesef hayatın baharında

gözlerini dünyaya yummak zorunda bırakıldı.

Değerli okuyucularımız bu gün dünyada sade-

ce, açlıktan ölen insan sayısı günde 25 bin in-

san olduğu ve bunu yıla vurduğumuz zaman

günümüz vebasından ne kadar fazla ölümlere

neden olduğunu, ve bu da adaletsizliğin insan-

lara verdiği kötü bir reçetenin sonucu değil mi-

dir.?

       Hayatımızın her safhasını kuşatan adalet i-

le birlikte yaşadık, adaletsizliğe dur demesini

bilemedik.

Adalet ipine sımsıkı sarılmadığımız için, başı-

mıza bunca musibetler musallat oldu.Kısacası

biz istedik, şimdi semeresini çekiyoruz.

Hz Ömer ben minareyi yıkarım, ama adaleti 

yıkmam.

Hz Muhammed adaletsizliğe ve haksızlığa bo-

yun eğen dilsiz şeytandır.

Eğer adaletsizliğe boyun eğerseniz, hakkınızla

birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.

      Hz Ömer müslüman ülkelerin dağlarına, 

buğdaylar serpin ki hayvanlar açtır denilmesin.

İşte adaletin yukarıdaki verilen örneklere ba-

karak adaletin tesisi için, toplum ve yönetim-

lerden soyutlanamayan birer bireyler olduğu-

muzu unutmayalım.

Değerli insanlar, nasıl ki küresel bir virüs, biz-

leri ve dünyayı esir aldıysa, bizler de insanların

hayatlarını tehlikeye atmamak için, sosyal izo-

lasyona, aşı yapmaya, devletimiz ve sağlıkçıla-

rımız ikaz ve uyarılarda bulunuyorsa, bizlerde:

adaletli bir Türkiyenin istikrar ve selahiyeti için

İşsiz insanlarımız için

Yoksulluk ve açlık için

Esnaf ve Sanatkarlarımız için

İşini ve aşını kaybeden insanlar için

Atama bekleyen boştaki yığılan gençlerimiz i-

çin devletimize ve bazı insanlarımıza diyoruz ki

musibet insanları öldürmez.Adaletsizlik insanı

öldürür.
 
        Değerli okuyucularımız adaletin iklimi her-

kese  yetecek kadar büyüktür.Yeter ki adaletin

ipine sımsıkı sarılıp, onu bırakmadıkça bu ada-

let iklimi hepimizi kuşatarak bizlerin yaşamsal

hayatlarımıza bir güneş olup, yarınlara güven,
 
ve huzur içinde ilerlememize ışık olacaktır.

Saygı ve sevgilerimle

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar