BAŞARIMIZ VE REFAHIMIZ REFORMLARDA DEĞİL; ADALET VE GÜVENDE
Reklam
Reklam
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

BAŞARIMIZ VE REFAHIMIZ REFORMLARDA DEĞİL; ADALET VE GÜVENDE

23 Temmuz 2021 - 21:10

Değerli okuyucularımız herkese dua ve 

selamla yazıma başlıyorum.

Yıllarca Türkiye yönetimine talip hükümet söz-

de, Türk devleti ve milletine ilaç olabilecek re-

form paketi, kalkınma reformları adı altında, a-

deta yığılan, tabiri caizse bir çöp yığını gibi yıl-

larca biriken, reformlar ve yasalar içinde kay-

bettiği  reçeteyi arar gibi, amaçtan çok sade-

ce, yüzeysel ve sözde kalmanın ötesinde bir 

arpa boyu yol alamadı.Kaybettiği istikrar ve re-

fahı bir türlü millet ve devletle buluşturamadı.

      Halbuki çare yıllarca ne uzaklarda, ne re-

form ve yasalarda, ne de sadece ağızlardan 

çıkıpta, bir türlü hedef ve amaca götürmeyen

kulağa hoş gelen vaadlerdeydi.Yönetimsel 

zihniyetin, yasalara uyması gerekirken, yasalar

yönetimsel zihniyete uymak zorundadır modu-

na girince maalesef, Türkiye sadece sözde ya-

salarla yönetilen bir  ülke konumuna getirildi.

Bu konum Türkiye’ye uluslararası arenadada 

puan kaybettirerek, yasalar ve kanunlar siyasi

zihniyetin dümeninde olduğunu, yasalara ve

kanunlara itibar etmeyen bir zihniyetin, ne ka-

dar, ülkeye ve millete refah ve güven vereceği

aşikardır.

         İşte bugün içinde sıkışıp, bir türlü sosyal, 

ekonomik, refah, adalet ve güven iklimini  ya-

kalayamamamızın nedeni,  bu gibi nedenlerde

aranmalıdır.Değerli okuyucularımız yakın bir

geçmişte bizbize yeteriz sözünü çok duyardık.

Evet bizbize yeteriz, şayet biz adalet ve güven

terazisini, ülkemizde ve milletimizde tesis etti-

ğimiz müddettçe, en büyük kalkınma ve refah
 
reformumuz olarak,  devletimizin ve milletimi-

zin bir sıçrama, ve ilerleme potansiyeliyle bu-

luşabileceğine inanıyoruz.İşte bu çokta zor ol-

masa gerek.Yönetmek ülkeye, devlete, millete,

yasa ve kanunlara sevdalı olmak demektir.Mil-

letten alınan emanetin, milleti kalkan olarak o-

larak, koruyup ve kollanılması gerekir.Ne ya-

zık ki bugün tam tersi bir durumla karşıkarşı-

yayız.

       Milletten alınan yönetme vizesi, kalkan 

görevi görmesi gerekirken; millete silah olarak

çevrilmiştir.İnsanı yaşat ki devlette yaşasın fel-

sefesi, kanun ve nizamlara değil de, siyasi zih-

niyetlerin inisiyatiflerine bırakılmıştır.Genel an-

lamda Türkiyede  hukuk, adalet ve kanun ve

nizamlara, uymak zorunluluğu, hükümet kana-

dı olarak başta kendileri çiğnedikleri için, genel

anlamda, ülkemiz ve milletimiz adalet ve gü-

venle bir türlü kuşatılamamıştır. Hukukun

 Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 

109'uncu sırada yer almaktadır.

           Değerli okuyucularımız Türkiye güçlü bir

ülkeydi.Fakat ne zaman ki Türkiyeyi güçlü Tür-

kiye yapan bir nevi enstürmanları olarak sayı-

lan, demokrasi, adalet, kanun ve nizam göm-

leğini yırtıp, kişisel siyasi zihniyet yönetimine

girdiği için, bu millet ve develet, yıllarca öksüz

ve yetim kaldı.Şimdi tek duamız öksüz ve ye-

tim kalmış bu devlet ve millete şefkatli bir yö-

netim elinin uzamasıdır.

Saygı ve sevgilerimle

YORUMLAR

  • 0 Yorum