ÇIKAR VE MENFEAT BİZİ BİZDEN ALDI
Reklam
Reklam
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

ÇIKAR VE MENFEAT BİZİ BİZDEN ALDI

20 Kasım 2021 - 20:48

Değerli okuyucularımız herkese dua ve 

selamla yazıma başlıyorum.

İnsanoğlu ne gariptir ki gerçek nefes alıp ver-

diğimiz, havasını soluduğumuz dünyayı, sahte

ilişkiler, sahte duygular, sahte siyaset, sahte

akrabalık ve dostluklar, kısacası sosyal yaşa-

mın işsevselliğini kuşatan yaşantımızı rehin al-

dı.Daha doğrusu günümüzün bir modası hali-

ne geldi.

        Tertemiz olan dünyamızı, bize ve özümü-

ze yakışmayan hal ve hareket ve duygularımı-

zın amaç dışı hurafeleriyle maalesef kirlettik.

Tabiki sahte İlişkiler üzerine bina edilmiş bir 

toplum, ve insanlıktan ne beklenebilir.Biz, biz

olmadığımız için bugün bu yaşanan musibetle-

re mahruz kaldık.

       Zaman  nasıl ki hayatlarımızdan çaldıysa,

meğer bizlerde birbirimizin hayat yaşantıların-

dan çalan bir toplum, bir millet haline geldik.

Birbirimize selam verdik, hal hatır sorduk, tica-

ret yaptık, ailemiz, kardeşliğimiz, saf bir  niyet-

ten ziyade, nemalanma,  bir beklenti ve men-

faatler üzerine kurulu bir düzeyde vuku buldu.

    Öyle bir hale geldik ki, çıkarlarımız ve istek-

lerimiz, bizi ahlak ve değerlerimizden uzaklaş-

tırdı.Yeri geldi doğruya yanlış; yanlışa doğru,

iyiye kötü, kötüye iyi, gören gözlerimize, işiten

kulaklarımıza yalancı birer şahitler olduk.İdra-

kına varamadık, sorgulayamadık, ah aldık, 

başkalarının günahına girdik.

      Kimisi bir ekmek bulamazken, kimisi varlık

içinde yüzerken, açı hor gördük.Sermaye ba-

ronlarının  ayıp ve günahlarını  sırf çıkar ve 

menfaatlerimiz için örtük.Dünya hırsı ve men-

faat sevdası insanlığı boğazına kadar günaha,

dünya ve toplumları deformasyon ve bir gaf-

let sarmalında yönünü ve yolunu bulamayan

bir mezraya çekti.

      Evet değerli okuyucularımız, maalesef ateş

düştüğü yeri yakar.Hayat, yaşamak, hakkı hak-

kına vermek, saf bir niyete hizmet etmek, çıkar

ve menfaate teslim olmayan insan ve insanlığa

yakışır.Maalesef bize emanet olan bu canımızı,

gerçeğe ve insanlığa hizmet yolunda harcıya-

cağımıza, menfaate ve çıkara harcadık.

Buda bizi bizden aldı, sahte emellerle gerçek

kimliğimizi, bize kaybettirdi.

Saygı ve sevgilerimle

YORUMLAR

  • 0 Yorum