"SİZİN TAPTIĞINIZ BENİM AYAKLARIMIN ALTINDA!."
Reklam
Reklam
Şaban Öztürk

Şaban Öztürk

"SİZİN TAPTIĞINIZ BENİM AYAKLARIMIN ALTINDA!."

24 Ekim 2021 - 18:24

Sultan Vahdettin'in son padişah olacağını ve Osmanlı'nın yıkılacağını bilen alimi tahmin edebildiniz mi?!.

Bir Mimar Sinan’ın eserlerinin arkasında, bir Selçuklu Darü’ş-şifâ’sının arkasında, bir Osmanlı şairinin görüşlerinin arkasında, bir Osmanlı sultanının yönetim vizyonunun arkasında Muhyiddin İbn Arabî’nin görüşlerinin bulunduğunu izlemek mümkündür..Yeniden onun gibi insanlara olan hasret kendisini genel anlamda bütün insanlığı, özel anlamda Müslümanları ve özellikle de ülkemiz insanını çok yakından ilgilendirecek bir şahıs 

haline getirmiştir.. 

****

Muhyiddin İbn Arabî’nin modern çağda özellikle Müslümanlar tarafından yeniden keşfedilmesi aslında kendi içerisinde bir araştırma konusudur..

O, geleneksel kültür dünyamızda fikirleriyle en etkileyici şahsiyetlerden biri ve İslâm dünyasının Endülüs’den Yeni Delhi’ye, Hicaz’dan Kırım’a kadar çok geniş bir coğrafyasında eserlerinin okunduğu ve bunların üzerlerine şerhler yazıldığı bir alimdir..Muhiddin Arabî Hazretleri hem zahiri hem de bâtınî ilimde zirveleşmiş, kemal noktasına ulaşmıştır. Hem talebesi hem de üvey evladı olmakla şereflenen Konya’nın büyük velilerinden olan Sadreddin Konevi Hazretleri; O Yüce Sultan’ı şu ifadelerle anlatır:

"Üstadım İbn-i Arabî Hazretleri, geçmiş peygamberlerin ve velilerin ruhlarından istediği ile rüyasında veya uyanık iken görüşürdü".Henüz ortada Osman Gâzi ve Osmanlı Devleti’nin ismi dahi yokken Şeyhü’l-ekber, onun yakın bir zamanda geleceğini müjdelemiş ve âdeta onu mânen desteklemiştir..

****

İşte bu Muhyiddin-i Arabî, Osmanlının yıkılacağını, sonra onun yerine kurulacak olan devletin, aradan 100 yıl geçtikten sonra Osmanlının en az on kat gücünde olacağını haber vermiştir..Büyük bir veli olan Muhiddin-i Arabi Hazretleri o zamanın insanlarına: “Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır”, dediği için zamanın alimleri idamına hükmetmişler ve idam edilmişti. Çünkü onlara göre, "Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır demek haşa Allah benim ayaklarımın altındadır" demekti!.Halbuki o büyük Veli “Siz maddeye tapıyorsunuz!.” demek istemişti..Devletimize ve milletimize sahip çıkalım.. 

Hayırlı günler diliyorum ..        

25 EKİM 2021 PAZARTESİ         

YORUMLAR

  • 0 Yorum