“değerli öğretmenim Projesi”

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı” Değerli Öğretmenim Projesi kapsamında ilimizde toplamda 750 idareci, öğretmen ve öğrenci eğitime alındı

“değerli öğretmenim Projesi”

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı” Değerli Öğretmenim Projesi kapsamında ilimizde toplamda 750 idareci, öğretmen ve öğrenci eğitime alındı

“değerli öğretmenim Projesi”
30 Ekim 2018 - 22:54

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı” Değerli Öğretmenim Projesi kapsamında ilimizde toplamda 750 idareci, öğretmen ve öğrenci eğitime alındı.

 

 

2014 yılından itibaren “Değerli Öğretmenim” Projesini yürütmekte olan “Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı”, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilimizde bulunan 750 idareci öğretmen ve öğrencimize Sosyal Girişimcilik Semineri, Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi, Sosyal Girişimci Gençler ve Proje Döngüsü (PCM), eğitimleri verildi. Türkiye genelinde pek çok ilde eğitimler ve seminerler düzenleyen “Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı” yeni çalışma programlarında da öncelikli olarak ilimize de yer verileceği ifade edildi.

 

 

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN nın açılış konuşmasıyla başlayan ve toplamda 6 gün süren Sosyal Girişimcilik, Proje Döngüsü, Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi ve Lise Öğrencilerine Sosyal Girişimcilik seminerlerine idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi.

 

 

1. aşama ile öğretmenleri ulusal ve uluslararası projelere yönlendirmeyi hedefleyen SOSYAL GİRİŞİMCİLİK semineri uygulandı. Sosyal girişimciliğin tanımı, sosyal girişimciliğin dünü bugünü, Türkiye’den sosyal girişimcilik örnekleri, dünyadan sosyal girişimcilik örnekleri, sosyal girişimciliğin geçmişe açılan penceresi, proje taslağı hazırlama gibi konu başlıklarını ele alan uygulama 2 tam gün ve 280 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

 

 

2. aşamasında SOSYAL GİRİŞİMCİ GENÇLER eğitimleri 2 tam gün ve 200 lise öğrencisi katıldı. Sosyal girişimcilik kavramı üzerine liseli gençlerimizin farklı bir pencere açmalarını, farkındalık geliştirmelerini ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek adına cesaret ve bilinç kazanmalarını hedefleyen eğitim gençler tarafından büyük ilgi gördü. Eğitimde farkındalık geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, proje taslağı hazırlama, sunum teknikleri, sosyal girişimcilik nedir, öz bilinç ve öz değer konu başlıkları incelendi.

 

3.aşama Toplumsal hayatı eğitim ve bilimin öz yöntemlerinden yararlanılmasını gerekli ve zorunlu kılan disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak, okulların öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli işbirliğini daha efektif olarak organize edebilmeyi hedefleyen YÖNETİŞİM YETKİNLİKLERİ GELİŞİMİ seminerine 2 tam günde 210 idarecimiz katıldı.

 

 

4. aşamada ulusal ve uluslararası hibe kaynakları analizi ile AB mali destek programları, hem de ülke merkezli hibe fonlarından proje geçirebilmeye yönelik sosyal içerme proje yazımının yapılabilmesini amaçlayan PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) eğitimi 2 tam günde 60 öğretmenle gerçekleştirildi. Seminer hibe programları, ulusal ve uluslararası hibe kaynakları, PCM (Project Cycle Management), IPA, Erasmus+, proje başvuru aşamaları, proje hazırlama, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve tablosu, faaliyet planlaması, başvuru formu incelemesi, başvuru rehberi okuması, bütçe oluşturma gibi konu başlıklarını içerdi.

 

 

Seminerlere ve eğitimlere katılan 750 idareci, öğretmen ve öğrenci liderlik, optimizm, cesaret ve güçlü duruş, zorlukları yenme gücü, direnç, yaratıcı ve yenilikçi, empati, duygusal ve sosyal zeka becerilerini geliştirici programlar doğrultusunda “Değerli Öğretmenim Projesi” katılım belgeleri Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN tarafından takdim edildi.