İl İnsan Hakları Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı

23

İl İnsan Hakları Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı

23

İl İnsan Hakları Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı
31 Temmuz 2018 - 20:23

23.11.2003 Tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükmü gereğince Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulunun 2018 yılının Temmuz ayı toplantısı Vali Vekili Dr. Adem USLU başkanlığında 30.07.2018 Pazartesi günü saat 16:00’da İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerinin iştiraki ile Afyonkarahisar Hükümet Konağı B Blok Toplantı Salonunda yapıldı.


Toplantının açılış konuşması Vali Vekili Dr. Adem USLU tarafından yapıldıktan sonra gündem gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan İnsan Hakları Başvuru Kutularından çıkan insan haklarına ilişkin talep, şikâyet ve memnuniyet notlarının yer aldığı 32 Adet başvuru Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, mevzuat çerçevesinde yapılması gerekli görülen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine ve önce ki toplantı gündeminde yer alan 6 adet başvurunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yazılması sonucu Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen cevabi yazıların yeterli görülmesi sebebiyle işlemden kaldırılmasına karar verildi.