Yaban Hayvanı Envanter çalışmaları Tamamlandı

Bölge Müdürlüğümüz Afyonkarahisar ve Denizli İlleri sınırları içerisinde yer alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında her yıl yaban hayvanı etüt envanter(izleme ve sayım) çalışmaları yapılmaktadır

Yaban Hayvanı Envanter çalışmaları Tamamlandı

Bölge Müdürlüğümüz Afyonkarahisar ve Denizli İlleri sınırları içerisinde yer alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında her yıl yaban hayvanı etüt envanter(izleme ve sayım) çalışmaları yapılmaktadır

Yaban Hayvanı Envanter çalışmaları Tamamlandı
16 Kasım 2017 - 12:55

Bölge Müdürlüğümüz Afyonkarahisar ve Denizli İlleri sınırları içerisinde yer alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında her yıl yaban hayvanı etüt envanter(izleme ve sayım) çalışmaları yapılmaktadır. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından yaban hayvanlarının sürü büyüklükleri, birey sayısı, bunların yaş ve cinsiyet durumları ile sürüleri tehdit eden durumların ortaya konulması bu tür etüt envanter çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Alanda yaban hayvanı gözlemi ve sayımı ile akbabadan sincaba, yaban domuzundan kurtlara kadar alanda gözlenen ne kadar yaban hayvanı varsa kayıt altına alınmaktadır. Etüt envanter sonuçlarına bağlı olarak koruma ve kontrol faaliyetleri ile av turizmi organizasyonları için sağlıklı ve bilimsel veriler elde edilmektedir.

Bu yıl yaban hayvanı envanter çalışmaları 250.000 dekar olan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında 8 Mühendis,6 Orman Muhafaza Memuru , alanı tanıyan 20 yöre köylüsü katılımıyla yapılmıştır.

Yapılan envanter çalışması sonuçlarına göre 9 türe ait toplam 922 yaban hayvanı izlenerek sayılmıştır.

ENVANTERDE TESPİT EDİLEN YABAN HAYVANLARI

GEYİK 48 erkek, 185 dişi ve 6 yavru toplam 239

KURT 5

KEKLİK 10

YILKI ATI 148

KARTAL 4

DOMUZ 501

TAVŞAN 10

AKBABA 5

TİLKİ 3

Bilmediğimizi tanıyamayacağımız bilinciyle bu tür sayım ve gözlem çalışmaları Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde her yıl devam edecektir.

Mahmut TEMEL

5.Bölge Müdürü