Köksal "nafakadan Dolayı Kimse Mağdur Olmasın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av

Köksal "nafakadan Dolayı Kimse Mağdur Olmasın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av

10 Haziran 2016 - 05:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun nafaka ile ilgili kısımlarının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Köksal, “Boşanma sürecinde bireylerin karar vermesini etkileyen esaslı unsurların başında “nafaka ödeme yükümlülüğü” gelmektedir. Boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan taraf, karşı taraftan nafaka tahsil edip edemeyeceği hususunda kaygı taşıdığı için çoğu kez kötü giden ve ne aileye ne de topluma bir yararı kalmamış evlilikler bu nedenle devam ettirilmektedir. Nafaka alacaklısı, uygulamada nafaka borçlusundan nafaka tahsil etmekte zorlanmakta bazen de tahsil edememekte bu yüzden de mağdur olmaktadır” dedi.


İKİ TARAFIN DA MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİ


Ülkemizde yoksulluğun ciddi bir sorun olduğunu hatırlatan Köksal, “Ülkemizde yurttaşlarımızın gelir seviyelerindeki düşüklüğü ve imkânsızlıkları göz önünde bulundurduğumuz takdirde nafaka ödenmesinde yaşanılan zorluklar da açıkça anlaşılabilecektir. Modern, gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde, nafaka tahsiline ilişkin usul ülke yurttaşlarının mağdur edilmeden devlete ait bir bütçeden nafakaların karşılanması esasına dayanır. Ülkemizde de hem nafaka ödeyen hem nafaka ödenen yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin çözüm yöntemi olarak nafakaların tıpkı bu ülkelerde olduğu gibi özel bir bütçeden karşılanması gerekmektedir. Kanun Teklifimiz ile nafaka alacaklısı ve borçlusu olan tüm yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.


DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNDE NE VAR?


CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın verdiği kanun teklifi şöyle:


MADDE 1- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 175- Boşanma nedeniyle taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olması durumunda, bu kişi, geçimi için nafaka isteyebilir.”


MADDE 2- Tedbir, yoksulluk ve İştirak nafakası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca irat biçiminde ödenir ve Bakanlık bütçesinden karşılanır.


Yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi veya ölümü halinde re’sen, evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması veya haysiyetsiz yaşam sürmesi halinde de mahkeme kararıyla kaldırılır.”


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca, nafaka alacaklısına ödenen tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası, nafaka borçlusuna rücu edilir.


MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.