Reklam

Sağlık Personeli Uyum Eğitimi

Eğitimin açılış konuşması Halk Sağlığı Müdürü Uzm

Sağlık Personeli Uyum Eğitimi

Eğitimin açılış konuşması Halk Sağlığı Müdürü Uzm

05 Aralık 2016 - 15:08
Reklam
Reklam

Eğitimin açılış konuşması Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN tarafından yapıldı. AKGÜN katılımcılara aldıkları eğitimin ne kadar önemli olduğu, bundan sonraki çalışmaların alınan eğitim sayesinde daha bilinçli yapılacağı bunun da sağlık hizmeti sunumunda daha iyi sonuçlar doğuracağı yönünde konuşma yapıp, hem katılımcılara hem eğitim veren personele teşekkür ederek başarılar diledi.
Uyum eğitiminde; Müdürlüğümüz ve Şubelerdeki işleyiş, Toplum Sağlığı Merkezleri İşlev Yönetimi, Mevzuat ve Düzenlemeler, Devlet Memurları Kanunu, Yazışmalar, Bulaşıcı Hastalıklar, Kontrol ve Programı, Sürveyans, Aile Hekimliği Yönetmeliği, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Üreme Sağlığı Hizmetleri konuları ilgili şube personeli tarafından anlatıldı. Katılımcıların merak ettiği konularda yönelttiği sorular cevaplandırıldı. Eğitimin ardından katılımcı personele katılım belgeleri Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr.Ömer Necmi ŞEN tarafından verildi.