İTİBAR DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLİR.
Reklam
Reklam
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

İTİBAR DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLİR.

22 Ağustos 2021 - 21:42

Değerli okuyucularımız herkese dua ve 

selamla yazıma başlıyorum.

İtibar dendiğinde  ne anlıyoruz? İtibarı nasıl

çerçevelemek gerekir diye, düşündüğümüzde

itibar kavramının son yıllarda çok öne çıkan  

bir konu olmasına rağmen, yeni bir kavram ol-

madığını kabul etmek gerekir.

        İtibar insanoğlunun toplum halinde  yaşa-

maya, birbiriyle ilişki kurmaya, iş yapmaya 

başladığı bir an ortaya çıkmış bir kavramdır.E-

ğer bir şekilde ilişki kurduğunuz kişiye güven-

mez, dediklerine inanmaz, o kişiyi beğenmez,

sevmez yada taktir etmeseniz o kişi ile yola

çıkmanız, onu dinlemezsiniz.Peki herkes her-

kesi beğenmeli mi yada sevmeli mi? Elbet 

mecbur değiliz.Ancak çok geniş kitleleri ilgi-

lendiren, etkileyen bir iş yapılıyorsa, kurumun

hitap ettiği kesimler tarafından beğenilmesi,

sevilmesi, kabul edilmesi, ve benimsenmesi

gerekir.Yani güvenilmesi gerekir.

        Değerli insanlar itibar önemli bir konudur.

Kolay kolay, kazanılmıyor.İtibar kaybedildiği 

zaman geriye hiçbir şey kalmaz.İtibarı hem bi-

rey, hem kurum, hem de marka olarak hangi 

temeller üzerine inşa etmemiz gerektiği nok-

tasında, karşımıza değer kavramı çıkmaktadır.

İşte  hayatta bize yol gösterecek, kılavuz nite-

liğinde olan kavram değerdir.Bir hayatı çok 

farklı şekillerde yaşayabileceğimiz gibi; bir işi

de çok farklı yöntemlerle yapabiliriz.Bizim ya-

şam seçimimiz, ya da iş yapış tarzımızın hangi

değerler doğrultusunda belirleneceği sorusu

gündeme geldiğinde, çok önemli kararların
 
verilmesi gerekir.Bu nedenle kurumsal değer-

lerin belirlenmesinden önce, kişi kendi değer-

leri ile ilgili bir sorgulama sürecinden geçilme-

lidir.

     Neler yaptığını, kendisi için doğru ve yanlış

ne olduğunu bilmelidir.Değerli okuyucularımız,

geçmişte insanlar birbirine doğal ve hakedilen 
 
itibar ve değeri, saf ve karşılık beklemeden 

güdülen anlayış, maalesef günümüzde yerini

maddiyat güç, makam ve mevkilerin tesirine 

girip, toplumsal yaşamda insanların objektif

bakış anlayışını haktan uzaklaştırmıştır.Kısaca-

sı toplumsal işleyişler, itibar, ve değerler,kişilik

hakedilen kişiye ve nesneye değilde, çıkar

beklediği anlayışa kurban edilmiştir.

     İnsanlar parasız  ve pulsuz olabilir.Kendi 

duruşunu ve karakterini, objektif anlayışından

ödün vermeyen insanlar, toplamların gerçek i-

tibar ve kişiliklere sahip insanlardır.Para, pul,

makam ve mevkinin, koruyucu zırhına saklan-

mış bazı insanlar ise, adeta sanal dünyada ya-

şayan güruh insanlardır.Yerinde ve adalette 

kullanılmayan para, güç ve iktidar, belki bu 

dünyada günah ve ayıpları örtmeye gücü yete-

bilir.Fakat unutulmamalıdır ki zafer öteki dün-

yada onurlu ve karakterli insanların olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla

YORUMLAR

  • 0 Yorum