"Soykırım" demiş Biden, utanmadan...
Emre Görmüş

Emre Görmüş

"Soykırım" demiş Biden, utanmadan...

25 Nisan 2021 - 22:27

Türk Tarihinin
hiç bir döneminde ne Ermenilere
ne de başka bir topluluğa karşı
asla soykırım yapılmamıştır.
TÜRK milletinin şanlı tarihinde
SOYKIRIM arayanlar KENDİ tarihine
bakmaları gerekir.

Türk Milleti iki tane dünya savaşını tertipleyerek yer yüzünü kana bulamadı...

Türk Milleti Hiroşima ve Nagazaki'de yaşayan masum insanlar üzerinde atom bombası denemedi...

Türk Milleti ''Biz burayı keşfettik'' diyerek Amerika'da yüz elli milyon Kızılderili'yi, Avusturalya'da yirmi milyon Aborjin'i öldürüp topraklarını gaspetmedi...

Türk Milleti Afrika'nın kara çocuklarına ''Ya öleceksin, ya benim kölem olacaksın'' dayatmasını yapmadı...

Türk Milleti İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e bir virüs gibi sokulup en vicdansız terör devletini kurmadı...

Türk Milleti "Biz buraya demokrasi getireceğiz" diyerek Kamboçya'yı, Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı kan gölüne çevirmedi.
Milyonlarca masumu evsiz, yurtsuz bırakmadı...

Türk Milleti fethettiği toprakların insanlarına kendi dilini, kendi dinini, kendi kültürünü, kendi kimliğini dayatmadı...

Doksan Üç Harbi'nden bu yana Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afganistan'dan Bulgaristan'a, İran'dan Turan'a ne kadar Muhacir varsa hepsine Ensar oldu bu millet...

"Soykırım" demiş Biden, utanmadan...

YORUMLAR

  • 0 Yorum