Ak Parti De Teşkilatçılık Anlayışı..
Hüseyin Demir

Hüseyin Demir

Ak Parti De Teşkilatçılık Anlayışı..

28 Nisan 2019 - 22:45

Hüseyin Demir

2011 de yayınladığım bu yazıyı, 2019 da-da Ak parti Teşkilatlarına ışık tutacağı düşüncesiyle tekrar yayınlamayı uygun buldum.

 

 

Kurulduğu ilk günden beri şairlerin öve, öve bitiremediği, güzelliği ile insanı hayran bırakan, dünya denilen gezegenin bütün topraklarında yaşayan insanların hemen hepsinin ruhunda izler taşıyan, binlerce yıldan beri dünyanın merkezi olma konumunu hiç kaybetmeyen,

 

 

Türk siyasetinin kalbinin attığı bu müstesna mekân Fatih’te siyaset yapmak, özellikle de Ak Parti gibi önemli bir partinin teşkilat mensubu olmak elbette ayrıcalıktır.

 

 

Ayrıcalıktır diyorum, çünkü Ak partinin siyasi anlayışı insan kaynaklıdır, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine dayanır.

 

 

Siyaset, İnsan fıtratının ifadesi olan insani ve yüce hedeflere ulaşma ve insanları idare etme, devletle birey arasındaki ilişkileri yürütme sanatıdır. Demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsuru ise siyasi partiler ve siyasi parti teşkilatlarıdır.

 

 

2002 yılında Ak Parti Fatih ilçe teşkilatını kurmak ve bir gayenin gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içinde planlı ve poroğramlı çalışma yapmak üzere bir araya gelerek, vasıflı ve yeterli sayıda insandan oluşan bir yapıyla Fatih Ak Parti teşkilatı kurulmuştur.

 

 

Teşkilat beraberliktir. İnançta, metotta, hedefte programda anlaşmış insan, teşkilatçı insandır.

 

 

Teşkilat, gayeye ulaşmak için yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun güven veren samimi ve dürüst insanlardan kurulmalıdır.

 

 

Ak Parti Fatih Teşkilatında genel olarak en üst kademeden en alt kademeye kadar, gönül verenlerin oluşturduğu bir yönetim kadrosu gerçeği vardı. Hakikati, güzeli arayanlar,  aynı ideali paylaşanlar kardeştir düsturuna inananların oluşturduğu teşkilat, adaletin, vicdanın, aşkın hüküm sürdüğü bir aile gibi faaliyet gösteriyordu.

 

 

Topluma hitap eden bir dava veya felsefe, davaya inanan kişi ve yürekleri aynı dava için atan bir gurup insan ile şekillendi ve ideal hizmet anlayışı hedeflendi. Ayrıca evrensel ahlak kurallarının yanında özel teşkilat ahlakı da oluşturuldu.

 

 

2003 seçimlerine ak parti fatih ilçe teşkilatı, 60 inanmış yönetim kurulu üyesi, 69 mahalle teşkilatı, 69 mahalle kadın kolları, 69 mahalle gençlik kolları her sandık başına 3 er kişi görevlendirerek fatihte bulunan 1083 sandıkta 3249 görevli sandık sorumlusu ile bir bütünü teşkil etmiş.

 

 

Teşkilatçılığın gereklerini eksiksiz yerine getirerek, genel seçimlerde ve mahalli seçimlerde tam bir başarı göstererek tüm ülke de olduğu gibi, Fatihte de başta Genel başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ın da rüzgârı ile iktidar olunmuştur.

 

 

Bizim öğrendiğimiz Teşkilat ve Teşkilatın mensubu bilir ki, teşkilat içindeki zengin fikirlerden çıkılarak, ihtilaf-ı efkârdan hakikatin doğacağını kabul eder ki bu esastan yola çıkarak her bir fikri, her bir projeyi ve her bir öneriyi dikkate alır. Eleştirildiği zaman koynumdaki akrebi bana gösterdiğin için teşekkür ederim dediği gibi, kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin, eğer buna gücü yetmiyorsa kalben karşı koysun. Prensibiyle hareket eder ki, eleştirmek ve eleştirilmek eşit haklardır diyerek niza oluşmasına ta baştan sebebiyet vermiş olur.

 

 

Teşkilat bir bütündür. Bir mensubunun rahatsız ve huzursuzluğu bütün teşkilat mensuplarını etkilediği gibi, bir mensubunun sevinç ve başarısı bütün mensupları sevindirir ve mutlu eder.

 

 

Teşkilat mensubu, vatandaşa ve kendi teşkilat mensubuna tepeden bakan anlayışı asla kabul etmez.

 

 

Kolektif aklın her yerde sorunlarımızı çözebileceğini bilir. Az zamanda az imkânlarla fazla hizmet yapmayı da bilir. Omuzlarındaki emanetin şuurundadır. Teşkilatın ana sermayesinin çalışkan insanların taşıdığı büyük potansiyelde olduğunu bilip, çalışmaların yolunu açacak her harekete hemen yardım eder. Çağdaşlığın lafla değil icraatla olduğunu bilir ve bu merkezde hareket eder

 

 

Fatih de, Ak parti İlçe Teşkilatı nın kurucuları ve birinci dönem başta Başkan, Ahmet Baha Öğütken, Hasan Suver, Yakup Karaoğlu, Dr, Nihat Kaya, Dr, Nilgün Cabıoğlu Arat, Barış Boyacı, Ümit DENİZ, Ayla Ülgen Yasin, Sabri Coşkun, Yahya Atıcı, Recep Karaoğlu, Yusuf Nalbant, Mustafa İpek, Zerrin Koçbay ve ben deniz Hüseyin DEMİR den oluşan icra kurulu ve ismini sayamadığım çok değerli inanmış 60 yönetim kurulu üyesi nin çok çalışması sonucu, başarılarla dolu bir birinci dönem Yaşanmıştır.

 

 

2002 den 2011 e kadar kaliteli ekip ve kadrolarla partinin Misyon, Vizyon ve ilkeleriyle hareket edilerek mahalli ve genel seçimlerde büyük başarı sağlanmıştır.

 

 

2011 de ilçe başkanı Ahmet Baha Öğütken in milletvekilliği için ilçe başkanlığından istifa etmesi sonucu yerine gelen, Sorumluluk bilincinde, teşkilatçılığı bilen, saygıdeğer kardeşimiz Sayın Ahmet Hamdi Görk, ünde geçmişteki başarılara daha çok katkı yapacağından kimsenin kuşkusu yoktur.

 

 

Geçtiğimiz son genel seçimlerde de fatih ilçe teşkilatının samimi ve yoğun çalışması sonucu gerçek başarıyı sağladığını görüyoruz.

 

 

Olması gereken ve arzu edilen de odur ki, ilk seçimlerde olduğu gibi geçmişten bu güne görev yapmış tüm Ak teşkilat mensuplarıyla birlikte Fatihte başarının doruğunun her zaman yakalanmasıdır ve de inşallah bundan sonraki her seçimde de yakalanacaktır. Bundan elbette art niyetliler hariç kimsenin şüphesi yoktur.

 

Ak partinin kimlik, Misyon ve Vizyonunu, hedef ve amacını, teşkilatçılık anlayışını ve ahlakını iyi anlayıp ehliyetli bir kadro ile samimiyetle çalışarak, fatihte ak parti teşkilatının varlığını vebaşarılarının her yerde gösterilmesi, gerçek ak partililerin arzusudur.

 

 

Yeniden 69+ Eminönü 33= toplam 102 mahallede, mahalle başkanları, 102 mahallede kadın kolları, 102 mahallede gençlik kollarının teşkilatlanmasını sağlayıp teşkilatlanmada ki yeniden yapılanmanın sağlanması ve Ak teşkilatçı sayısının çoğaltılmasını saygı değer teşkilat başkanı kardeşimiz in düşünmesinde fayda görüyorum.

 

 

Ve yeniden 1083 sandığa ak partili 9 müşahit görevlisini koymak, tüm birimlerin komisyonlarını eksiksiz tamamlamak.

 

 

102, ana kademenin mahalle teşkilat sayısı 13*102=1326 kişi

102, kadın kollar mahalle teşkilat sayısı,      13*102=1326 kişi

102, Gençlik kollar mahalle teşkilat sayısı,  13*102=1326 kişi

1083 sandığa görevlendirilecek Müşahit sayısı

Her sandığa 9 kişi, 9*1083= toplam                             9747 kişi

Ana kademe Yönetim Kurulu üyeleri,                              60, kişi

Kadın kolları y,k,üyeleri,                                                  60,kişi

Gençlik kolları, y,k,üyeleri                                               60 kişi

Meclis üyeleri ve il genel                                                  26 kişi

Oluşturulacak komisyon lar takriben                            1000 kişi

AK PARTİ FATİH İLÇE TEŞKİLAT 

SAYISI GENEL TOPLAM                                                      14931 KİŞİ

Evet, 14931 kişiyi ak partide teşkilat mensubu olarak görevlendirmek, onları eğitmek gerçek bir teşkilatçılık anlayışı ve şuuru ile gerçekleşir ve bunu da bu teşkilat eminim yine her zaman olduğu gibi gerçekleştirebilir. Bu benim görüşümdür            ( rakamlarda eksiklik veya fazlalık olabilir nüans farkı için affınızı dilerim)

 

 

Sayın genel başkanımız Türkiye yi teşkilatlarken, Tayip Erdoğan’ın fatih teşkilatı da, Fatihteki tüm insanları mümkünse Ak Patide teşkilat lama gayreti içinde olduğu elbette görülmek istenmektedir.

 

 

Ak partiye yakışan nitelikli teşkilatçılıktır. Günümüzde nitelikli teşkilatçı, modern çağın davranış bilimlerini, işletme ve yönetim başarılarını en ahenkli bir şekilde üzerinde toplayabilen şahıstır.

 

 

Bunun için paylaşılan liderlik, bireysel ve toplumsal sorumluluk, paylaşılan Misyon ve amaç hayat tarzı haline gelmiş sorun çözme yeteneği, iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı kurumsallaşmış ödüllendirme sistemleri, kararlara katılım gibi modern yönetim, ilkeleri iyi bir teşkilatçı için olmasa, olmaz kurallardır.

 

 

Ak partinin yeni kurulduğu dönemlerde kısa dönemde ülke çapında başarılara imza atan teşkilatı, parmakla gösterilebilecek numune bir örnek, bilimsel doktora çalışmalarına konu olabilecek özel bir sosyal müessesedir.

 

 

Ak parti teşkilatını bu gün bulunduğu zirveye taşıyan unsur, yukarıda zikrettiğimiz teşkilat ve teşkilatçılık, kavramlarına ait kurallara sıkı bir şekilde bağlı kalmasından kaynaklanmıştır.

 

 

Her zaman için İlkelere kurumsal bağlılık, belirli Periyotlarla teşkilat yapısı ve işleyişi ile ilgili gözlem ve denetim mekanizmalarının kurulması, ak partinin uzun soluklu bir sosyal teşekkül olarak payidar olmasını sağlayacaktır.

 

Selam ve dua ile.

2011

YORUMLAR

  • 0 Yorum